Vekaletname Verirken Başınızı Yakmayın! Vekalet Hakkı Nasıl Kötüye Kullanılır? Vekalet Verirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Vekaletnameler, bir kişinin başka bir kişi adına işlem yapma ihtiyacı duyduğunda kullanılır. Örneğin, bir kişi yurtdışına seyahat ederken evini vekil atadığı bir kişiye emanet edebilir. Vekil, bu süre zarfında evi kiralayabilir, faturaları ödeyebilir ve diğer gerekli işlemleri yapabilir.

VEKALET VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

 • Vekaletnameler, genel veya özel olabilir. Genel vekaletname, vekil edenin vekalet verdiği kişiye, vekaletnamede belirtilen tüm işlemleri yapma yetkisi verir.
 • Özel vekaletname ise, vekil edenin vekalet verdiği kişiye, yalnızca belirli işlemleri yapma yetkisi verir.
 • Vekaletnameler, noter tarafından düzenlenir. Vekaletnameyi imzalamak için vekalet verenin ve vekalet verilen kişinin noterde hazır bulunması gerekir.
 • Vekaletnamelerin geçerlilik süresi, vekaletnamede belirtilir. Belirtilmemişse, vekaletname bir yıl geçerlidir. Vekalet veren, istediği zaman vekaletnameyi iptal edebilir.
 • Vekaletnamenin iptal edilmesi için, vekalet verenin noterde bir iptal belgesi düzenletmesi gerekir. İptal belgesi, vekaletnamenin iptal edildiğini ve vekil edenin vekalet verdiği kişinin artık kendisini temsil etme yetkisine sahip olmadığını gösterir.

Vekaletname, hukuki işlemlerde önemli bir rol oynar. Vekaletname ile, bir kişi başka bir kişiye belirli konularda kendisini temsil etme yetkisi vererek, kendi zamanını ve enerjisini başka işler için ayırabilir.

VEKALET HAKKI NASIL KÖTÜYE KULLANILIR?

 • Vekil, vekaletnamede belirtilen yetkileri aşabilir. Örneğin, genel vekaletname ile kendisine verilen yetkileri kullanarak, vekalet verenin malvarlığını kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilir.
 • Vekil, vekaletnamede belirtilen işlemleri yapmayabilir veya geç yapabilir. Örneğin, bir kişi yurtdışına seyahat ederken evini vekil atadığı bir kişiye emanet ederse, vekil bu süre zarfında evin bakımını ve kiralanmasını ihmal edebilir.
 • Vekil, vekalet verenin bilgisi ve onayı olmadan işlem yapabilir. Örneğin, bir kişi vekaletname ile kendisine verilen yetkileri kullanarak, vekalet verenin borcunu ödemeyebileceği bir ipotek sözleşmesi imzalayabilir.

Vekalet hakkının kötüye kullanılması durumunda, vekalet verenin yasal yollara başvurması gerekir. Vekalet veren, vekaletnamenin iptalini talep edebilir veya vekalet verdiği kişinin eylemlerinden dolayı tazminat davası açabilir.

Vekalet hakkının kötüye kullanılmasını önlemek için, vekalet verenin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekir:

 • Vekaletnameyi sadece güvendiği kişilere vermelidir.
 • Vekaletnamede belirtilen yetkileri sınırlandırmalıdır.
 • Vekaletnamenin geçerlilik süresini kısa tutmalıdır.
 • Vekaletnameyi düzenli olarak kontrol etmelidir.

Vekalet veren, vekaletnamenin kötüye kullanılmasından şüphelenirse, derhal yasal yollara başvurmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir