TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan MIKTA Toplantısı’nda iklim değişikliği mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bugünkü refahlarını diğer ülkeleri ve doğayı insafsızca sömürmelerine borçlu olanların, bugün ortaya çıkan iklim krizinin diyetini diğer ülkelere ödetme gayretlerinin hakkaniyetli olmadığının altını çizmek isterim.” dedi.

Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde başkent Cakarta’da düzenlenen, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu MIKTA’nın 9’uncu Parlamento Başkanları Toplantısı’nın “Taahhüt ve Sorumlulukların Ötesinde İklim Eylemleri” başlıklı oturumunda konuştu.

İklim değişikliği konusunun, insan yapımı bir felaket olduğunu ve bu felakete karşı henüz yeterince farkındalık sağlanamadığını belirten Kurtulmuş, “Nasıl savaşlar, çatışmalar ve terör, bedelini çocukların, yaşlıların, kadınların, hastaların ödediği bir husussa iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan felaketlerin hemen birçoğunda da maalesef çok ciddi şekilde bu kesimlerin etkilendiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Bugün dünyadaki önemli konulardan birinin, “sessiz ölüm” denilebilecek iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlar olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, “Son yıllarda hepimizin sonuçlarını giderek daha fazla hissettiği iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği olumsuzluklar, sınır tanımayan, gelişmişlik düzeylerinden bağımsız, dil, din, ırk ve renk fark etmeksizin insanlığın tüm fertlerini etkileyen bir özelliğe sahiptir. İklim değişikliğinin yakıcı ve yıkıcı sonuçları artık bir öngörü olmaktan çıkmıştır. Bundan 10-20 sene evvel konuştuğumuz konuların ne yazık ki bugün fazlasıyla gerçekleştiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, iklim değişikliğinin bir sebep değil sonuç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Son iki asırda değerleriyle, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla dünyayı yöneten bir zihniyetin, özellikle vahşi kapitalizm diyebileceğimiz, dünyanın bütün nimetlerini sömürme hem de şimdi tüketme insiyakıyla hareket eden zihniyetin bugün dünyadaki iklim değişikliğinin arkasındaki ana neden olduğunu da görüyoruz. Bugünkü refahlarını diğer ülkeleri ve doğayı insafsızca sömürmelerine borçlu olanların, bugün ortaya çıkan iklim krizinin diyetini diğer ülkelere ödetme gayretlerinin de hakkaniyetli olmadığının altını çizmek isterim.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki dünyayı babasının malı gibi görenlerin, dünyayı kendilerine miras bırakılmış bir mülk olarak görenlerin, dünyanın bütün nimetlerinden istifade etmek ve buna bağlı olarak aşırı bir şekilde dünyayı tüketme hırsları bugün geldiğimiz noktanın en temel nedenlerinden birisidir.”

“İklim krizi ve yeşil kalkınma konusundaki tecrübemizi dünyanın geri kalanıyla paylaşmaya hazırız”

Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda yeni ve adil bir dünyanın kurulabilmesi için gayret sarf ettiğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu alana dair önemli atılımlarda bulunmuş ve bulunmaya devam edecektir. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Antlaşması ile uluslararası sorumluluk alan Türkiye, aynı zamanda yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm, düşük karbonlu teknolojilerin kullanımı ve çevreyle dost şehirlerin kurulabilmesi için de şehir politikalarını revize etmektedir.

Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, 2017 yılından itibaren hem yasal düzenlemeler hem de yarattığı farkındalık ile ülkemiz ekonomisine önemli katkıda bulunmuştur. Daha da önemlisi, çok ciddi oranda sera gazının salınımı engellenmiştir. Sıfır Atık Projesi’nin BM Genel Kurulunda 105 ülkeden destek alması, söz konusu projenin ülkemiz sınırlarını aşarak küresel bir proje olma potansiyeli taşıdığını da göstermektedir.

Uluslararası politikanın pek çok alanında olduğu gibi iklim krizi ve yeşil kalkınma konusunda da edindiğimiz tecrübeyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmaya ve bu konuda atılacak öncü adımlarda yer almaya hazır olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim.”

“Gençler, kendilerini ülkelerini terk etmek mecburiyetinde hissetmemeli”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantı kapsamındaki “Gençliğin Gücünden Yararlanmak: Daha İyi Bir Gelecek” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada da dünya nüfusunun yüzde 16’sını oluşturan gençlerin her alanda daha ileriye gitmesini temin etmenin, başta parlamentolar olmak üzere siyaset kurumunun temel vazifesi olduğunu söyledi.

Dünyanın gençler için adil bir düzen sağlamaktan uzak olduğunu belirten Kurtulmuş, küresel boyutta şahit olunan yoksulluk, eşitsizlik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, düzensiz göçler ve savaşlar gibi problemlerin, dünya gençliğinin önündeki en büyük sorunlar olarak durduğunu vurguladı.

Ülkeler arasındaki gelir eşitsizliği ile refahın hakkaniyetli şekilde dağıtılamamasının gençlerin önündeki problemlerden biri olduğuna işaret eden Kurtulmuş, küresel sistemin önleyemediği savaşlar ve istikrarsızlıklar nedeniyle son yıllarda yaşanan küresel düzensiz göç ve sığınmacı sorununun da bir diğer mesele olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Özellikle dünyanın önemli ülkelerinin Orta Doğu ve Asya’da sebep oldukları siyasi krizler ve uzun istikrarsızlık dönemleri, bu bölgelerde yaşayan genç neslin hayatında derin yaralar açıyor ve aile bütünlüklerinin bozulmasına sebebiyet veriyor. Bu da kaçınılmaz olarak hayatta kalmak için, kendilerine bir istikbal kurabilmek için müreffeh gördükleri ülkelere doğru bütün tehlikeleri, tehditleri göze alarak göç etmelerini ortaya çıkarıyor. Bu konuda yapılması gereken, kaynak ülkelerde gerekli siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel şartların oluşturulması ve güvenliğin tesisi için destek olmaktır. Gençler, kendilerini ülkelerini terk etmek mecburiyetinde hissetmemeli ve ülkelerinde hem bireysel kariyerlerini ilerletmek hem de ülkelerinin gelişmesine katkı sunmak imkanına kavuşmalıdır.”

Gençlerin en derinden etkilendiği hususlardan bir diğerinin de ayrımcılık ve ırkçılık gibi ayrıştırıcı akımların son yıllarda artan endişe verici yükselişi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, özellikle Batılı ülkelerde son dönemlerde adeta “öteki” olarak hayatlarına devam etmek zorunda bırakılan, fiziki ve psikolojik şiddetin hedefi haline getirilen gençlerin sayısının giderek arttığını dile getirdi.

Kurtulmuş, hastalıklı zihinlerden türeyen bu anlayışların önünde hep beraber durmak gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Şüphesiz gençlerimizin karşı karşıya kaldığı problemleri bertaraf etmek için uluslararası camiaya, devletlerimize, parlamentolarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve toplumun daha birçok aktörüne önemli sorumluluklar düşmektedir. Birçok alanda atılabilecek sayısız adımlar vardır ancak kanaatimce en önemli adımlardan birisi, en mikro düzeyden başlamamız gereken, aile kurumunun güçlendirilmesi olacaktır.” dedi.

Türkiye’de gençlere yönelik hizmetleri anlatan Kurtulmuş, 30 olan seçilme yaşının önce 25’e, ardından da 18’e indirildiğini, şu anda TBMM’nin bölgedeki ve Avrupa’daki en genç meclislerden biri olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, “Yapılan en büyük yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Bu nedenle ülkemizin kaynaklarını her zaman gençlerin lehine harcadık ve harcamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

MIKTA üyesi ülkeler arasındaki işbirliğine ve uyuma büyük önem verdiklerini dile getiren Kurtulmuş, mevcut sorunların çözümüne yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımının gençlere daha adil ve barışçıl bir gelecek bırakmak adına önemli olduğuna yürekten inandığını sözlerine ekledi.

Oturumlara Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ile Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan da katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Devlet Başkanı Widodo’nun davetine katıldı

Kurtulmuş, oturumların ardından toplantının yapıldığı salondan Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo, Meksika ve Avustralya’nın parlamento temsilcileriyle Endonezya Devlet Başkanlığı Sarayı’na geçti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun toplantı kapsamında Meclis Başkanları onuruna verdiği davete katıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo’nun MIKTA üyesi ülkelerin parlamento ve heyet başkanlarıyla yaptığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir