Polislerin GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu nasıl gerçekleşir?

Şuan 2/1 derecede çalışan 2008 öncesi girişli bir polis memuru olarak D dilimi rapor sonucu olarak tarafıma GİH veya malülen emeklilik tercihi hakkı sunuldu bunun sonucunda;

1- GİH sınıfını tercih etmem durumunda bir kaç yıl sonra emekli olmak istediğim taktirde emekli olma hakkım saklı mıdır?

2- 2- GİH sınıfına geçtiğim de polis memurlarının olası 3600 ek gösterge alması durumun da aynı şekilde ek gösterge artışında faydalanabilir miyim ?

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434 sayılı Kanuna tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Bulundukları görevlerini yapamaz halen gelen Emniyet mensupları sınıf değişikliği ile GİH sınıfında istihdam edilebilmektedirler ve eski malullük durumlarına göre de emekli olma hakları bulunmaktadır.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar tüm hükümleri ile birlikte 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olurlar.

1-Malullük nedeniyle sınıf değişikliği durumu

5434 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükmünde, memurların malul olması halinde, malullüklerinin başka bir görevi yapmaya engel olmamak şartıyla sınıf ve görev değişikliği yapabilecekleri belirlenmiştir.

Bu şekilde sınıf ve görev değişikliği gerçekleşmiş olanların yine malullük durumlarına istinaden aylık talebinde bulunabilmektedirler. Tek şart, şayet sınıf ve görev değişikliği sonucunda daha önceki görevinde yükümlülük süresi varsa bu yükümlülükleri tamamlanmadıkça veya malul durumlarının yeni görevlerine de engel olduğu yönünde yeni bir rapor bulunmadıkça malullük nedeniyle aylık talebinde bulunamıyorlar.

Bu uygulama genel olarak Emniyet ve TSK Personeli hakkında uygulanmaktadır. Yani Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği veya Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre Emniyet Teşkilatında veya TSK’da görev yapmalarına engel rahatsızlıkları olanlar bu görevlerinden ayrı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı içerisinde başka görevlere atamaları yapılabilmektedir.

Başka sınıflarda görev yapma kararı da Kurumlar tarafından yapılan talep sonucu sağlık kurulu raporlarının incelenmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından verilmektedir.

Sonuç olarak;

1- Sınıf değişikliği öncesi görevinizde bir yükümlülük süreniz yoksa, mevcut malullük durumunuza istinaden malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi,

2 – Veya sınıf değişikliği sonrası malullük durumunuzun yeni görevinize de engel olduğu yönünde yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi sonucunda, bu raporunuzun SGK Sağlık Kurulunca incelenip malul kararı vermesi halinde malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi,

değerlendirmekteyiz.

GİH sınıfına geçme durumunda emeklilikte ek gösterge durumu

Sınıf değişikliğindeki ilk atamanın 1 ila 4 üncü derece arasında olması şartıyla ek göstergenin daha sonra da yükselmesi durumunda yükseltilen ek göstergeden yararlanılması mümkün olacaktır.

Yani polis memuru iken 2 nci derecede olmanız, GİH sınıfına geçiş yapıldığında da 1-4 arasında bir dereceli göreve başlanılması durumunda, 1 inci dereceli görevin ek göstergesinin 3600’e yükselmesi durumunda, GİH’de iken 1 inci dereceye ulaşılması şartıyla 3600 ek göstergenin emekliliğinizde uygulanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ek gösterge konusu ile ilgili, https://www.memurlar.net/haber/641698/maliye-bakanliginin-ek-gosterge-gorusu-kariyer-uygulamasini-degistirecek.html adresimiz ziyaret edilebilir.

Konuyla ilgili sonuç ve önerilerimiz

Malullüğünüz nedeniyle sınıf değişikliğinde dahi yükümlülük süresi olmaması kaydıyla mevcut malullük durumunuza göre her zaman için malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, ayrıca bugün için derecenizin 2. derecede olduğunu belirtmeniz nedeniyle tercihinizin öncelikli olarak malül olarak emeklilik değil de sınıf değişikliği yapmanız (sınıf değişikliğinin 1 ila 4. derece arasında olması önemlidir) ve yeni görevinizde 1 inci dereceye gelip kariyer uygulamasına hak kazandıktan sonra emekliliğin düşünülmesi gerektiğini tavsiye edebiliriz.

Yine de ayrıca tavsiyemiz, bu konularla ilgili görev yaptığınız biriminizden de ayrıntılı bilgi almanız (GİH sınıfındaki göreve atamanın kaçıncı derecede olacağı, derece, kademeniz, hizmet süreniz vb. gibi konularda) olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir